Jeg er en person på 34 år som har hatt selvutvikling som personlig interesseområde fra barnsben av, og jobber som healer på fulltid i dag. På disse sidene håper jeg at jeg kan presentere noe som andre kan få bruk for. Jeg har ingen forhold til religioner og jeg tror ikke på noe. Derimot har jeg opplevd mange opplevelser som jeg ikke har kunnet snu ryggen til og bortforklare. Noen vil vel kalle noen av dem for religiøse.

Jeg opplever at det viktigeste er, at en kan leve med god samvittighet med de Sannhetene som en selv opplever er viktige. Det som er sant er sant, uansett hvor mye en prøver å bortforklare eller avvise det. Sannheten gir deg alltid en vei videre, om en tør å se etter.

Jeg opplever meg selv som et menneske som lever og må ta del i hverdagen som alle andre, det som kanskje er forskjellig, er at jeg regner med det livet her som halvparten av en større virkelighet og jeg opplever den andre halvparten like virkelig.

Uansett så sitter jeg igjen med at ... det som regel er hverdagen som skaper og er problemene for folk flest. Og kan man finne ut av den, så blir den andre halvparten en inspirasjon som gir en større mening for alle.

Et bilde av meg og sønnen min. Han sovnet midt i kveldsmaten.

Jeg opplever at uansett hva slags yrke eller felt en velger å jobbe med så blir vi på en måte spesialisert i det en holder på med, det går en rød tråd som en opplever tydeligere når en vokser med hverdagen sin. Det som har opptatt meg har blitt mellom-menneskelig kommunikasjon og de funksjonene som foregår mellom to eller flere individer. Jeg opplever en stor sammenheng mellom hvem vi er og kroppen vår. Og jeg opplever at om vi kan skjønne og fri våre holdninger, så programmerer vi kroppen vår til å være like fri. Kan det være vi som programmerer genene våre slik at kroppen forandrer seg etter oss?

På disse sidene ønsker jeg å komme med ting og tang som jeg har fått erkjennelser om, og om ting jeg syns er verdifulle. Alt er kanskje ikke like forståelig med det samme men du vil skjønne det etter hvert. Prøv å forstå det med åpent hjerte og ikke med hodet. Hvis det er fullstendig uforståelig kan du skrive meg en mail og jeg skal prøve så godt jeg kan å gi deg et svar som du forstår.

Jeg håper at disse sidene kan være en inspirasjon. Søk fred med deg selv ......uansett hva som skjer rundt deg. Da gir du deg selv det rommet du trenger for å komme på plass.

Om mail-linken ikke virker kan du sende mail til kjellrunes@hotmail.com